Projekta izstrādē iesaistītie eksperti / Experts
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Māra Pakalne. Purvu projekta vadītāja. Purvu veģetācijas eksperte.

Project manager.

© V. Baroniņa
Ilze Rēriha. Dabas lieguma "Stiklu purvi" dabas aizsardzības plāna izstrādes vadītāja.

  © M. Pakalne     

 

Baiba Bambe. Dabas lieguma "Vesetas palienes purvs"dabas aizsardzības plāna izstrādes vadītāja.
© M. Pakalne
  Valda Baroniņa. Dabas lieguma "Klāņu purvs" dabas aizsardzības plāna izstrādes vadītāja.
© G. Balodis
Inese Silamiķele. Dabas lieguma "Cenas tīrelis" dabas aizsardzības plāna izstrādes vadītāja.
© M. Pakalne
Liene Salmiņa. Projekta monitoringa eksperte. Monitoring expert.
© M. Pakalne

Voldemārs Spuņģis. Bezmugurkaulnieku eksperts.

 

© M. Pakalne

Aigars Indriksons. Hidrologs. Project hydrologist.

Juris Nusbaums. Galveno pasākumu vadītājs. Manager of the main activities.

© M. Pakalne

Aivars Petriņš. Ornitoloģijas eksperts.

Valda Baroniņa. Botānikas un biotopu eksperte.

© I. Rēriha

© M. Pakalne

Valdis Pilāts. Zīdītājdzīvnieku eksperts. Diskusijā ar ekspertiem Voldemāru Spuņģi un Aivaru Petriņu.

 

Digna Pilāte. Klāņu un Stiklu liegumos pētīja gliemju faunu.
Laimdota Kalniņa. Paleoveģetācijas eksperte. Prezentācija LIFE co-op seminārā Cenas tīrelī.
© M. Pakalne
Eksperti Stiklos. Vaļas brīdis pēc kārtējās Uzraudzības grupas sanāksmes.
© M. Pakalne
Kaspars Goba. Filmēšanas eksperts. Iemūžina filmā visu, kas notiek Purvu projektā.
© M. Pakalne
Liene un Voldemārs. Ekspertu diskusija purvā. Kas bija pirmie - augi vai kukaiņi?
© M. Pakalne

Ilze Rēriha. Iedzeltenā dzegužpirkstīte sastopama ļoti reti, tāpēc saprotams botānikas ekspertes prieks par atradumu.

© M. Pakalne
Inese Silamiķele. Sarunās ar projekta partneriem par plānojamiem pasākumiem Cenas tīrelī.
© M. Pakalne
Uvis Suško. Ezeru veģetācijas eksperts.
© V. Baroniņa
Andris Čeirāns. Abinieku un rāpuļu eksperts.
© V. Pilāts
Eksperti Māra, Juris, Valda un Iluta Stiklu purvā.
© J. Nusbaums

Uz projekta fotogaleriju
 

 

 

Ziedo Latvijas dabai!