Vesetas palienes purvs / Veseta Floodplain Mire
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Palieņu pļavas gar Vesetu.

Floodplain meadows along Veseta River.

   ©B. Bambe  

Upes hidroloģiskā režīma izmaiņu dēļ vērojama pārejas purva aizaugšana.

Owergroving of meadows and transition mire.

  ©M. Pakalne

Palieņu pļavas gar Vesetu agrāk tika pļautas, tagad aizaugušas ar niedrēm.

50 years ago these meadows were managed.

 

 © B. Bambe

Vesetas vecupju krastos.

Turloughs of Veseta River.

 © B. Bambe

Dzeltenā akmeņlauzīte  Vesetas palienes purvā - viena no purva retumiem, Latvijā un Eiropā aizsargājama suga.

Saxifraga hirculus in transition mire.

     ©B. Bambe     

 

Pārejas purvā ir liela orhideju bagātība, kas tiek demonstrēta dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas dalībniekiem.

Excursion to Veseta floodplain mire.

Pārejas purvs ar orhidejām.

Transition mire with orchids.

©M. Pakalne

Jo īpaši to vidū ar košo krāsu izceļas Rusova dzegužpirkstīte.

Dactylorhiza russowii in Veseta floodplain meadow.

©M. Pakalne

Odu gimnadēnija  Vesetas palienes purvā.

Gymnadenia conopsea in Veseta floodplain mire.

©M. Pakalne

Naktsvijole Vesetas palienes purvā.

Platanthera bifolia in Veseta floodplain mire.

©M. Pakalne

Rusova dzegužpirkstīte Vesetas palienes purvā.

Dactylorhiza russowii.

©M. Pakalne

Spīdīgā āķīte  īpaši aizsargājama sūnu suga gan Latvijā, gan Eiropā.

Hamatocaulis vernicosus in transition mire

©M. Pakalne

Alpu pameldrs  - varbūt tikai tuvumā saskatāms šī auga krāšņums.

Trichophorum cespitosum in transition mire.

©M. Pakalne

Pārejas purvā pirms apsaimniekošanas pasākumu uzsākšanas tiek veikts arī monitorings, lai varētu spriest par šo pasākumu efektivitāti.

Monitoring was carried out before management activities.

©M. Pakalne

Bebru dambis uz Vesetas.

Beaver dam on Veseta River.

  ©B. Bambe

Boreals mežs Vesetas dabas liegumā.

Boreal forest in Veseta Floodplain Mire Nature Reserve.

©B. Bambe

Veseta ziemā.

Veseta River in winter.

©B. Bambe

Tomēr pavasara tuvums jau jūtams!

Spring is coming.

©B. Bambe

 

 

 Uz projekta fotogaleriju
Uz projekta Vesetas palienes purva sadaļu

 

 

Ziedo Latvijas dabai!