Stiklu purvi / Stikli Mires
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Vasenieku purvs. Klajš augstais purvs.

Vasenieki Mire. in Stikli Mires Nature Reserve.

  ©M.Pakalne 

 

Lāmas Vasenieku purvā.

Bog pools in Vasenieki Mire.

©M.Pakalne 

Ciņu - lāmu komplekss Vasenieku purvā.

The complex of raised bog hummocks, hollows and raised bog pools.

©M.Pakalne 

Nav viegli atrast "īsto" ceļu ciņu - lāmu labirintā.

In the labirinth of raised bog hummocks, hollows and pools.

©M.Pakalne 
Minerālzemes pussala Vasenieku purvā. Tās galā plānota skatu torņa būvniecība.
©M.Pakalne 
Strauts cauri minerālzemes pussalai purvā.
©M.Pakalne 
Dabiskais meža biotops.
©M.Pakalne 
Bebraine ar pamatīgiem bebru dambjiem uz rietumiem no Vasenieku purva.
©M.Pakalne 
Bebru dambji uz lielā meliorācijas novadgrāvja. Bebrs ideāli atrod aizsprostam labākās vietas - tās sakrīt ar hidrologu projektētajām vietām.
©M.Pakalne 

Meliorācijas kontūrgrāvis Vasenieku purvā.

Contour ditch in Vasenieki Mire.

©M.Pakalne 

Viens no daudzajiem meliorācijas grāvjiem Vasenieku purvā.

Drainage ditches in Vasenieki Mire.

©M.Pakalne 

Meliorācijas rezultātā degradējas dabiskie purva biotopi.

Degraded vegetation of raised bog.

©M.Pakalne 

Agra rīta miers pie Stiklu ezeriem.

Early morning in  Stikli Mire Nature Reserve.

©I. Rēriha

Velnezers un Seklenes ezers - te bebru darbības rezultātā ievērojami pacēlies ezera ūdenslīmenis.

Velna Lake and Seklenes Lake.

©M.Pakalne 

Kukaiņēdāju - rasenes suga Drosera x obovata meliorācijas grāvī Pumpuru purvā.

Drosera x obovata in Pumpuru Mire.

  ©I. Rēriha

Lieguma purvos atrasts Latvijā un Eiropā ļoti retais Lindberga sfagns.

 Sphagnum lindbergii - very rare species in Latvia and Europe.

 

©I. Rēriha

2005. gadā pirmo reizi lieguma teritorijā atrasts parazīts - bālziedu brūnkāte. Fonā - saimniekaugs lēdzerkste.

 Orobanche pallidiflora on Cirsium oleraceum.

 

©I. Rēriha

Palu staipeknītis konstatēts vairākās vietās liegumā.

Lycopodiella inundata in Stikli Mire Nature Reserve.

 

©I. Rēriha

Plūksnu ķekarpaparde.

 Botrychium multifidum.

 ©I. Rēriha

Ziema Vasenieku purvā.

Vasenieki Mire in winter.

 ©M.Pakalne 

Stiklu purvu apkārtējos mežos ir 5 medņu riesti. Vairākos no tiem nepieciešami apsaimniekošanas pasākumi.

Tetrao urogallus in Stikli Mires Nature Reserve.

         ©A. Petriņš

  

 

 Uz projekta fotogaleriju
Uz projekta Stiklu purvu sadaļu

 

 

Ziedo Latvijas dabai!