Klāņu purvs / Klāņi Mire
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Parastās purvmirtes audzes Klāņezera krastā.

Myrica gale growths near Klāņi Lake.

   ©V.Baroniņa  

 

Brūnganā baltmeldra Rhynchospora fusca audzes ezera krastā.

Marginal vegetation with Rhynchospora fusca near Klāņi Lake.

  ©V.Baroniņa  

Purvaini meži Latvijā nav retums, bet Eiropas Savienībā - aizsargājams biotops.

Bog woodland.

  ©V.Baroniņa  

Augstais purvs ar makstaino spilvi Eriophorum vaginatum Klāņezera ZR krastā.

Raised bog with Eriophorum vaginatum.

  ©V. Baroniņa  

Klāņezera paliene ir īsta "botāniķu paradīze" - te aug daudzas interesantas, citviet retas augu sugas. Sausās vasarās zema ūdenslīmeņa laikā atsedzas ezera litorāle.
  ©M.Pakalne  

Priežu mētrājs ar 120 gadus vecām priedēm.

120 years old boreal forest in Klāņi Mire Nature Reserve.

  ©V.Baroniņa  

Rūsganā melncere Schoenus ferrugineus sastopama dažās vietās meža laucēs.

Schoenus ferrugineus in small meadows in forest openings.

  ©V.Baroniņa  

Klajš augstais purvs ar nelielām lāmām.

Raised bog with small bog pools.

  ©V.Baroniņa 

Eksperts Uvis Suško pie Klānezera "Līkās priedes".

Expert Uvis Suško.

  ©V.Baroniņa 

Dzeltenā dzegužkurpīte Cypripedium calceolus Klāņu purva mežos. Reta suga gan Latvijā, gan visā Eiropā.

Cypripedium calceolus - rare species in Latvia and in whole Europe.

  ©V.Baroniņa 

Meža laucēs nereti sastopama bezdelīgactiņa un parastā kreimule - abas Latvijā īpaši aizsargājamas sugas.

Primula farinosa and Pinguicula vulgarisin forest glades.

  ©V.Baroniņa 

 Kopš meža lauču pļaušanas pārtraukšanas tās sāk aizaugt, nepieciešama apsaimniekošana, lai saglabātos retajām sugām piemērotās dzīvotnes.

Forest glades needs management.

  ©V.Baroniņa  

 

Teritorijas rietumdaļu šķērso nesen izbūvēta trase.

 

    ©V.Baroniņa  

Rīts mežniecībā "Muižniekos".

 

    ©V.Baroniņa  

Bebru dambis uz Klāņu - Būšnieku kanāla.

Beaver dam on Klāņi - Būšnieki Canal.

   ©V. Baroniņa  

Melnalkšņu staignāji parasti ir grūti forsējami, taču bezgala interesanti gan ornitologiem, gan botāniķiem.

Wet birch-alder forest in Klāņi Mire Nature Reserve.

   ©V.Baroniņa  

50-60-os gados veikta Klāņu purva daļas meliorācija. Rezultātā degradējas dabiskie purva biotopi, ezera dienvidu krasts jau apaudzis ar mežu. Uz šādiem grāvjiem plānota aizsprostu būve, lai uzlabotu hidroloģisko režīmu purvā un novērstu susināšanas negatīvo ietekmi.

Drainage ditches in Klāņi Mire.

   ©V.Baroniņa  

Klāņezera krasts ar parasto purvmirti ziemā.

Klāņi Lake in winter.

  ©V.Baroniņa  

Klāņu purvs ir skaists visos gadalaikos. Arī ziemā.

Klāņi Mire in winter.

 

  ©V.Baroniņa 

Klāņezera krasts ar parasto purvmirti pavasarī palu laikā.

Myrica gale blooms in April during the spring flood time.

  ©V.Baroniņa

 Uz projekta fotogaleriju
Uz projekta Klāņu purva sadaļu

 

 

Ziedo Latvijas dabai!