Cenas tīrelis / Cena Mire
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Skaistākais Cenas tīrelī ir Skaista ezers.

Skaists Lake in Cena Mire.

©I. Rēriha

Neskaitāmas lāmas veido neatkārtojamu purva ainavu.

Bog pools in Cena Mire.

   ©M.Pakalne  

Purva lāmas vairāk koncentrējas Cenas tīreļa centrālajā daļā.

Bog pools in central part of Cena Mire.

   ©M.Pakalne 

Augstais purvs un pārejas purvs ar slīkšņām ap purva lāmām.

Transition mire near bog pools.

©M.Pakalne 

Pundurbērzs Betula nana ir relikta suga Latvijā, Cenas tīrelī konstatēts vienā atradnē.

Betula nana in Cena Mire.

  ©M.Pakalne      

 

Cenas tīrelī konstatētas 11 sfagnu sugas - visbiežāk Magelāna sfagns Sphagnum magellanicum.

There are 11 Sphagnum species in Cena Mire.

©M.Pakalne 

Ārkausa kasandra Chamaedaphne calyculata biežāk sastopama Latvijas austrumu rajonu purvos, bieži arī Cenas tīrelī. Vairāk uz rietumiem nav sastopama.

Chamaedaphne calyculata in Cena Mire.

  ©M.Pakalne

Makstainā spilve Eriophorum vaginatum ir raksturīgs augsto purvu augs, bieži arī Cenas tīrelī.

Eriophorum vaginatum - characteristic species of raised bog.

©M.Pakalne 

Apaļlapu rasene Drosera rotundifolia  aug mitrākajās purva vietās.

Drosera rotundifolia in Cena Mire.

©M.Pakalne 
Garsmailes sfagns Sphagnum cuspidatum.
©M.Pakalne 

Skaista ezera salās ir vispiemērotākie apstākļi dzervju ligzdošanai. Dzērves ligzda ar 2 olām.

The nesting place of Grus grus on the island of Skaists Lake.

   ©A. Petriņš

Purva nosusināšanas grāvju kopgarums Cenas tīrelī sasniedz 24,5 km.

Drainage ditches in Cena Mire.

©M.Pakalne 

Dabas liegums tieši robežojas ar kūdras izstrādes laukiem.

Drainage ditches in Cena Mire.

    ©M.Pakalne 

Susināšanas ietekmē grāvju apkārtnē purva veģetācija nereti ir pilnībā degradējusies.

Degraded vegetation in the drainage area.

©M.Pakalne 

Ziema Cenas tīrelī.

Cena Mire in winter.

    ©M.Pakalne 

Uz projekta fotogaleriju
Uz projekta Cenas tīreļa sadaļu

 

 

 

Ziedo Latvijas dabai!