Tebras ozolu meži
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase
Projekta nosaukums Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam “Tebras ozolu meži”

Projekta norises laiks

2006. gada marts - decembris

Finansētājs

VAS „Latvijas Valsts meži” Dienvidkurzemes mežsaimniecība

Projekta norises vieta

Kurzeme - Liepājas rajona Lažas pagasts

Projekta vadītāja

Liene Salmiņa

Kontaktinformācija

Telefons

7830999

Fakss

7830291

E-pasts

lsalmina@latnet.lv

Adrese

Rīga, Raiņa bulv. 31

LV-1050, Latvija

 

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija

Administratīvais iedalījums: Lažas pagasts

Platība: 49 ha

Dibināšanas gads: 2004

Dabas vērtības: aizsargājamā teritorija izveidota vecu ozolu, ozolu-liepu mežu aizsardzībai. Konstatētas 4 īpaši aizsargājamas augu sugas: krāsu zeltlape, sīpoliņu zobainīte, melnā dedestiņa un kalnu grīslis.

Dabas liegums „Tebras ozolu meži” dibināts 2004. gadā, lai saglabātu Dienvidkurzemei raksturīgus ozolu mežus. Dabas lieguma platība ir 49 ha. Dabas liegumā atrodas galvenokārt veci un vidēji veci ozolu, ozolu-liepu meži. Sastopamas tādas īpaši aizsargājamas augu sugas kā sīpoliņu zobainīte, krāsu zeltlape un kalnu grīslis. Dabas liegums ir Natura 2000 teritorija, jo tajā sastopamie ozolu meži ir Biotopu direktīvas I pielikuma biotops 9160 Ozolu meži.

Dabas aizsardzības plāns apstiprināts Vides ministrijā ar rīkojumu Nr. 11 (06.01.2007.) 

 28551/DAP_Tebras_ozolu_mezi.pdf (3.91 MB)

Tebras upe

 

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs