Vilce
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

 
Projekta Pase
Projekta nosaukums Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas parkam “Vilce”

Projekta norises laiks

2006. gada 23.marts – 20. oktobris

Finansētājs

AS “Latvijas valsts meži” Zemgales mežsaimniecība

Projekta norises vieta

Zemgale – Jelgavas rajona Vilces pagasts, “Vilce” (144 ha)

Projekta vadītāja

Ieva Rove

Kontaktinformācija

Telefons

6399187, 7830999

Fakss

7830291

E-pasts

rove@lanet.lv

Adrese

Rīga, Raiņa bulv. 31

LV-1050, Latvija

 

Dabas parks dibināts 2004 gadā, projekta EMERALD ietvaros. Parku veido Vilces un Rakūzes upes un to ielejas. Stāvajās krastu nogāzēs atrodami vairāki Latvijā un Eiropā aizsargājami biotopi un augu sugas. Apmeklētākā vieta dabas parkā ir Zaķu pļava, kas līdz 2004. gadam bija vietējas nozīmes dabas liegums (1,8 ha platībā) un Vilces pilskalns, kura apskatei 2005. gadā “LVM” iekārtoja takas un skatu platformas. Teritorija ar augstu ainavisko vērtību, tiek izmantota un ir piemērota rekreācijai.

Teritorijā konstatēti pieci ES Biotopu direktīvas biotopi, tai skaitā nogāžu un gravu meži, kā arī upju straujteces. Vilces un Rukūzes upju krasta nogāzēs sastopami nogāžu un gravu meži, kuros īpaši bagātīgi pārstāvēta villainā gundega un pūkainā asinszāle, kas ir tieši Zemgalei raksturīgas, citur Latvijā retas augu sugas. Dziļajā Rukūzes upītes ielejā konstatētas vairākas upju straujteces. Rukūzes kreisajā krastā pirms ietekas Vilcē sastopami arī nelieli smilšakmens atsegumi.

Dabas aizsardzības plāns apstiprināts Vides ministrijā ar rīkojumu Nr. 51. (30.01.2007.)

  28550/DAP_DP_Vilce.pdf (6.19 MB)

Vecupe pie Vilces

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs