Lielie Kangari
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase
Projekta nosaukums Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam “Lielie Kangari”

Projekta norises laiks

2006. gada 15. marts – 31. novembris

Finansētājs

AS “Latvijas valsts meži” Rietumvidzemes mežsaimniecība

Projekta norises vieta

Vidzeme – Rīgas rajona Ropažu un Ogres rajona Suntažu pagasts, “Lielie Kangari” (1972 ha)

Projekta vadītāja

Ieva Rove

Kontaktinformācija

Telefons

6399187, 7830999

Fakss

7830291

E-pasts

rove@lanet.lv

Adrese

Rīga, Raiņa bulv. 31

LV-1050, Latvija

  

Dabas liegums dibināts 1957. gadā. 2004. gadā paplašināts, pievienojot plašas platības Ropašu pagastā.

Lielākais osa valnis Latvijā, kura relatīvais augstums 27 m (78 m vjl.), 60-100 m plats. Savdabīga veģetācija, retas augu sugas. Teritorijā ietilpst arī Lielo Kangaru ezers un Lielkangaru purvs. Konstatēta ES Biotopu direktīvas suga - dzeltenā dzegužkurpīte. No ES Biotopu direktīvas biotopiem sastopami - neskarti augstie purvi, purvaini meži, skujkoku meži uz osiem.

Dabas aizsardzības plāns - apstiprināts ar Vides ministrijas rīkojumu  Nr.72 (06.02.2007.)

 28549/DAP_DL_Lielie_Kangari.pdf (4.49 MB) 

Vecās priedes

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs