Sitas un Pededzes paliene
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Sitas un Pededzes paliene

Dabas liegums kopš 2004.g., Natura 2000 teritorija, platība: 870 ha, administratīvi ietilpst Litenes un Kubuļu pagastos.

Pededzes un Sitas ielejās pie šo upju satekas atrodamas plašas dabisku un nepārveidotu palieņu pļavu platības ar vecupēm un ozolu grupām. Teritorijā konstatēti tādi Latvijā reti biotopi kā parkveida pļavas un jaukti ozolu, gobu, ošu meži upju krastos. Sastopamas vairāk kā 18 putnu sugas, kas minētas ES Putnu direktīvas pielikumos. Izcila putnu aizsardzības teritorija. Teritorijā sastopamas 2 globālā mērogā apdraudētas putnu sugas: grieze un ķikuts, kur pēdējam konstatēts viens no lielākajiem riestiem Latvijā. Sastopamas arī retas un aizsargājamas vaboļu (lapkoku praulgrauzis u.c.), tauriņu un spāru sugas, pļavās daudz orhideju un citu aizsargājamo augu sugu.

Dabas aizsardzības plāns apstiprināts Vides ministrijā ar rīkojumu Nr. 104 (10.03.2006.) - plāna izstrādi vadīja Liene Salmiņa, 2005, LDF.

 28429/DAP_SitaPededze.pdf (1.28 MB)

Dabas aizsardzības plāna kopsavilkums (kā brošūra ar bildēm)

 28429/Kopsavilkums_Sita_Pededze.pdf (3.63 MB)

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi (06.03.2007.)

Pededzes paliene

 Vairāk fotogrāfijas no Sitas un Pededzes palienēm skatīt sadaļā "Fotogalerija"

Kartogrāfiskais materiāls pielikumu veidā pie dabas aizsardzības plāna (© Baiba Strazdiņa). Kartes iespējams palielināt, klikšķinot uz tām.

 
Bioloģiski vērtīgie zālāji Funkcionālais zonējums
Bioloģiski vērtīgie zālāji Funkcionālais zonējums
ES biotopu direktīvas 1.pielikuma biotopi
ES aizsargājamie biotopi

Visi biotopi

Apsaimniekošanas pasākumi Dabas tūrisma infrastruktūra

Apsaimniekošana

Dabas tūrisms

Projekta ietvaros izdots buklets latviešu un angļu valodā par dabas liegumiem "Sitas un Pededzes paliene" un "Mugurves pļavas". Izdevuma oriģināls pieejams Latvijas Dabas fonda birojā, kā arī attiecīgajās pašvalībās un tūrisma informācijas centros.

      

 

 

 

 28429/buklets_Sita_Pededze_Mugurve.pdf (5.86 MB)

Pie teritorijas robežām uzstādīti trīs informācijas stendi (kopīgi ar dabas liegumu "Mugurves pļavas")

Atgriezties uz projekta sākuma lapu 

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs