Purvu DAP izstrāde tuvojas noslēgumam
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Purvu dabas aizsardzības plānu izstrāde tuvojas noslēgumam

Septembra beigās un oktobra sākumā notika visu četru “Purva biotopu aizsardzības plāna īstenošana Latvijā” projekta teritoriju dabas aizsardzības plānu uzraudzības grupu 2. sanāksmes. Tajās uzraudzības grupas dalībnieki uzklausīja plānu vadītāju atskaites par paveikto un apsprieda plānos iekļaujamos konkrētos apsaimniekošanas pasākumus.

Uzraudzības grupu sanāksmju 2. maratons

Eiropas Komisijas LIFE-Nature finansētā projekta “Purva biotopu aizsardzības plāna īstenošana Latvijā” ietvaros tuvojas noslēgumam četru projekta teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde. Septembrī tika analizētas ekspertu atskaites un apkopoti tajās sniegtie dati, uz kuru pamata tika izstrādāti ieteicamie apsaimniekošanas pasākumi un plānots teritoriju iespējamais zonējums. Par priekšlikumiem plānu vadītāji, uzraudzības grupa, projekta sadarbības partneri, zemju apsaimniekotāji un privātīpašnieki diskutēja uzraudzības grupu sanāksmēs:

Ilze Salna