Ziemeļu upespērlene
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase
Projekta nosaukums Ziemeļu upespērlenes aizsardzības programma
Projekta norises laiks 2001-2005
Izpildītājs Latvijas Dabas fonds
Finansētājs

Latvijas Vides Aizsardzības Fonds

Projekta norises vieta Latvija
Projekta vadītāja Mudīte Rudzīte

Kontaktinformācija

telefons 7034894
e-pasts mudite@lanet.lv
adrese Kronvalda Bulvāris 4, Rīga, Latvija, LV-1010

1999. gadā Latvijas Dabas fonds Dānijas vides konsultāciju sabiedrības finansētā projekta "Sugu un biotopu inventarizācija, aizsardzības plānu izstrāde un dabas aizsardzības struktūru attīstība Latvijā saistībā ar ES Putnu un biotopu direktīvu transpozīciju" ietvaros izstrādāja “Ziemeļu upespērlenes aizsardzības pasākumu plānu”.

Ziemeļu upepērlenēm Margaritifera margaritifera L. draud izmiršana ne tikai Latvijā, bet lielākajā sugas areāla daļā pasaulē. Suga ir iekļauta Bernes konvencijas II pielikumā un ES direktīvas 92/43/EEC II un V pielikumos, kā arī Baltijas Valstu Sarkanajā Grāmatā, Latvijas Sarkanajā Grāmatā un visos Latvijas ar likumu aizsargājamo dzīvnieku sarakstos kopš 1957. gada.

Plānā formulētais sugas aizsardzības mērķis: apturēt sugas iznīkšanu un palīdzēt tai atgūt normālu vairošanās un attīstības ciklu, joprojām vēl ir aktuāls. Latvijas teritorijā sugai draud iznīkšana tuvāko trīsdesmit gadu laikā, tikai atsevišķi īpatņi varētu nodzīvot vēl dažus desmitus gadu ilgāk. Tas, ka Lavijā ir atrasti gliemeņu kāpura stadija – glohīdiji, liecina ka pērlenes ir vairoties spējīgas, un populācijas novecošanas limitējošais faktors ir mazuļu mirstība nepiemērotu dzīves apstākļu dēļ.

Plāna realizēšanai tika izveidota Latvijas Dabas fonda “Ziemeļu upespērlenes aizsardzības programma”. Šīs programmas ietvaros realizēti šādi projekti:

  • “Ziemeļu upespērlenes pavairošana Gaujas nacionālajā parkā” (2000);
  • “Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas ziemeļu upespērlenes atradnēs” (2001);
  • “Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta upespērleņu upju izpēte” (2002);
  • “Ziemeļu upespērlenes sugas aizsardzības plāna atjaunošana" (2003);
  • “Rauzas upes zivju dīķa projekta anulēšanas kompensācija” (2000). Projektu realizēja  Valmieras Reģionālā Vides pārvalde;
  •  “Ziemeļu upespērlenes atradņu hidroloģiskā, hidroķīmiskā un hidrobioloģiskā izpēte” (2002). Projektu realizēja LU Bioloģijas institūta Hidrobioloģijas laboratorija.

 Par projektā paveikto var uzzināt, spiežot uz attiecīgā gadskaitļa:

Ziemeļu upespērlenes sugas aizsardzības plāns ieguvis Vides ministrijas rīkojuma statusu, rīkojums Nr. 363, 2004.gada 10.novembrī. Informācija par to atrodama Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā.

http://www.dap.gov.lv/?objid=288

FOTOGALERIJA

Mudīte Rudzīte

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs