Beberbeķi
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase
Projekta nosaukums Dabas parka "Beberbeķi" dabas aizsardzības plāna izstrāde
Projekta norises laiks 2002
Izpildītāji Latvijas Dabas fonds
Finansētāji Rīgas domes īpašuma departaments
Projekta norises vieta Beberbeķi, un tiem pieguļošās teritorijas
Projekta vadītāja Inese Gmizo

Kontaktinformācija

telefons 7034894
Fax 7830291
e-pasts ldf@lanet.lv
adrese Rīga, Kronvalda Bulvāris 4
LV-1010, Latvija

No 2002. gada maija līdz decembrim Latvijas Dabas fonds izstrādāja dabas aizsardzības plānu dabas parkam “Beberbeķi”. Tā izsrādi finansēja Rīgas domes Īpašuma departaments. Plāna izstrādē piedalījās eksperti un speciālisti no Latvijas Dabas fonda, LU Bioloģijas institūta un Rīgas domes Īpašuma departamenta Meža pārvaldes.

Dabas parks "Beberbeķi" atrodas Rīgas rajonā. Tas izveidots 1977. gadā, lai saglabātu mežainu kāpu ainavu un aizsargājamos priežu mežu biotopus, kā arī, lai saglabātu iedzīvotāju atpūtai un izglītībai piemērotu teritoriju. Parks aizņem aptuveni 269 ha lielu teritoriju. Lielākais zemes īpašnieks ir Rīgas dome. Plāna izstrāde organizēta atbilstoši Vides ministra rīkojumam Nr. 120 “Par ieteikumiem dabas aizsardzības plānu izstrādāšanai”.

Plāna izstrādes gaitā ir: 

  • apkopota un izvērtēta esošā informācija par teritoriju, analizēti dabas parku ietekmējošie faktori;
  • pētītas teritorijas botāniskās vērtības un dabiskie mežu biotopi;
  • dabiskajos mežu biotopos ierosināts izveidot mikroliegumus;
  • plānoti pasākumi rekreācijas infrastruktūras un izziņas taku veidošanai, kā arī citi apsaimniekošanas pasākumi;
  • veikta Babītes pagasta iedzīvotāju aptauja;
  • izstrādāti dabas parka individuālie aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi. 

Dabas aizsardzības plāns izstrādāts septiņiem gadiem un tas apstiprināts ar Vides ministra 2003. gada 17. marta rīkojumu Nr. 87. Ar plāna tekstu varat iepazīties Dabas aizsardzības pārvaldes vai Vides ministrijas mājas lapā.

 Inese Gmizo

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs