Ogres Zilie kalni
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase
Projekta nosaukums Dabas aizsardzības plāna izstrāde potenciālam dabas parkam “Ogres Zilie kalni”
Projekta norises laiks 2003
Finansētāji Rīgas Domes Meža aģentūra
Projekta norises vieta Ogres pilsēta un Ikšķiles pilsētas lauku teritorija
Projekta vadītāja Ieva Rove

Kontaktinformācija

telefons 7034894
Fax 7830291
e-pasts rove@lanet.lv
adrese Rīga, Kronvalda Bulvāris 4
LV-1010, Latvija

2003. gada jūnijā Latvijas Dabas Fonds uzsāka dabas aizsardzības plāna izstrādi potenciālam dabas parkam “Ogres Zilie kalni”. Plāna izstrādi paredzēts pabeigt 2003. gada novembrī. Plāns tiek izstrādāts pieciem gadiem.

Eksperti, kas apsekoja Ogres Zilos kalnus EMERALD projekta ietvaros, un Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes speciālisti ieteikuši Ogres Zilajiem kalniem piešķirt dabas parka statusu, ievērojot teritorijas piemērotību rekreācijai.

Informācija par potenciālo dabas parku „Ogres Zilie kalni”

Ogres Zilie kalni ir Ogres Kangaru osu grēdas sastāvdaļa. Tie daļēji ietilpst Ogres pilsētas sastāvā, bet daļēji – Ikšķiles pilsētas lauku teritorijā. Ogres Zilie kalni raksturojas ar izteiksmīgu reljefu (augstākais punkts - 66.7 m vjl.).

Ģeomorfoloģiskās uzbūves īpatnības sekmēja savdabīgas veģetācijas izveidošanos šajā teritorijā. Uz karbonātus saturošajām augsnēm aug 16 Latvijas un Eiropas mērogā retas un aizsargājamas augu sugas. Lielas platības Ogres Zilajos kalnos aizņem dabiskie meža biotopi (DMB) un potenciāli dabiskie meža biotopi (pDMB), kas ir vairāku aizsargājamo bezmugurkaulnieku sugu dzīvotne.

Teritorijas dabas vērtības (gleznaina ainava, mežs, veģetācijas daudzveidība) un tuvums apdzīvotajām vietām lielā mērā nosaka tās piemērotību atpūtai. Eksperti, kas apsekoja Ogres Zilos kalnus EMERALD projekta ietvaros, un Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes speciālisti ieteikuši Ogres Zilajiem kalniem piešķirt dabas parka statusu, ievērojot teritorijas piemērotību rekreācijai.

Informācija par DA plāna izstrādi

2003.g. jūnijā Latvijas Dabas Fonds uzsāka dabas aizsardzības plāna izstrādi potenciālam dabas parkam “Ogres Zilie kalni”. Plāna izstrādes finansētājs – Rīgas Meža aģentūra. Dabas aizsardzības plāna izstrāde pabeigta 2003.g. novembrī. Izstrādātas visas dabas aizsardzības plāna nodaļas, ieskaitot teritorijas individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektu.

Plāna izstrādes gaitā apkopota ekspertu sniegtā informācija par potenciālo dabas parku un dažādu sabiedrības grupu pārstāvju ieteikumi tā vērtību saglabāšanai un apsaimniekošanai.

2003.g. septembrī veikta Ogres pilsētas iedzīvotāju aptauja ar mērķi noskaidrot populārākos potenciālā dabas parka teritorijas izmantošanas veidus, iedzīvotāju attieksmi pret dabas parka izveidošanu un piemērotākajiem apsaimniekošanas pasākumiem. Ieteikumi, kas nebija pretrunā ar dabas aizsardzības mērķiem potenciālajā ĪADT, tika ņemti vērā, plānojot apsaimniekošanas pasākumus teritorijai.

Izstrādātais dabas aizsardzības plāns tika papildināts, ņemot vērā darba uzraudzības grupas dalībnieku komentārus un ieteikumus. Plāna pēdējā versija (15.01.2004.) nosūtīta saskaņošanai Ogres novada domē un Ikšķiles pilsētas ar l.t. domē.

Dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana nav nepieciešama, jo teritorijai ir tikai divi īpašnieki, bet, ņemot vērā, ka tā ir populāra atpūtas vieta, paredzēts iepazīstināt Ogres pilsētas iedzīvotājus ar galvenajiem Ogres Zilo kalnu aizsardzības un apsaimniekošanas aspektiem. Šim mērķim paredzēts veikt sabiedrības informēšanas pasākumu Ogres pilsētā, 2004.g. februārī.

Dabas aizsrdzības plāns apstiprināts ar 01.06.2004. Vides ministra rīkojumu Nr.164. Ar plāna tekstu varat iepazīties Dabas aizsardzības pārvaldes vai Vides ministrijas mājas lapā.

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs