Pieredzes apmaiņa Somijā
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta darbinieki un Somijas eksperti pie Purva vīra skulptūras Lakkasuo

Kā saimnieko Somijas purvos

No 11. līdz 16.jūlijam LIFE “Purvu biotopu aizsardzības plāna īstenošana Latvijā” projekta darbinieku grupa iepazinās ar LIFE purvu apsaimniekošanas projektu pieredzi Somijā. Projekta vadītāja Māra Pakalne uzskata, ka nedēļas laikā iegūto pieredzi purvu hidroloģiskā režīma atjaunošanā un izglītības darbā ar sabiedrību varēs veiksmīgi izmantot arī Latvijas purvu atjaunošanas un saglabāšanas pasākumu plānošanā un īstenošanā.

Somijas ekspertu un dabas aizsardzības organizāciju pieredze purvu apsaimniekošanā, piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus, mērāma vairāk nekā desmit gadu garumā. Tāpēc galvenais pieredzes apmaiņas brauciena mērķis bija iepazīšanās ar Somijas purvu atjaunošanas un apsaimniekošanas pieredzi LIFE projektu ietvaros.

Seitsemīnena (Seitseminen) Nacionālajā parkā projekta darbinieki iepazinās ar nosusināšanas grāvju aizsprostu būves metodiku un rezultātiem. Pirms desmit gadiem tika uzsākti purvu hidroloģiskā režīma atjaunošanas darbi. Kā pastāstīja un parādīja parka pārstāvis Peka Vesterinens (Pekka Vesterinen), jau apmēram pēc gada purvā, kur aizsprosti tika būvēti ar ekskavatoru palīdzību, parādījās sfagni un spilves, apliecinot izvēlēto pasākumu pareizību.

Tāpat pozitīvus rezultātus devuši Vihrieisenevas (Vihriäisenneva) purva atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumi. Ar tiem mūsu speciālistus iepazīstināja viens no ievērojamākiem Somijas hidrologiem Tapani Salantaus (Tapani Sallantaus) un Helsinku Universitātes profesors Harri Vasanders (Harri Vasander). Purvā, kur atjaunošanas darbi ritējuši profesora Vasandera vadībā, izcili redzams kontrasts starp atjaunoto purvu un purva neatjaunoto daļu.

Domājot par sabiedrības izglītošanu dabas daudzveidības saglabāšanā, projekta ļaudis iepazinās arī ar Helsinku Universitātes Mežu stacijas Hītielā (Hyytiälä) un Isosuo (Isosuo) purva LIFE projekta ekspozīciju Pūrijervi (Puurijärvi), kā arī profesora Vasandera vadībā aplūkoja vienu no Eiropā modernākajām CO2 un metāna mērījumu stacijām. Tāpat Pūrijervi varēja gūt jaunas ierosmes purva laipu un skatu torņu izveidē.

Kopā ar projekta pārstāvjiem – vadītāju Māru Pakalni, asistenti Ilutu Lūci, galveno pasākumu vadītāju Juri Nusbaumu, hidrologu Aigaru Indriksonu un lauku darbu menedžeri Gunāru Balodi Somiju apmeklēja arī projekta sadarbības partnera – Dabas aizsardzības pārvaldes speciāliste Gundega Freimane.

Ilze Salna

 

Purva karte – informācijas stends Hītielas Nacionālajā parkā

I.Lūce klausoties putnu balsu ierakstus Seitsemīnena Nacionālā parka ekspozīcijā

Mitrāju apsaimniekošanai Somijā bieži tiek izmantoti lielie zālēdāji

Skats uz Sikanēvas purvu no skatu torņa

Projekta darbinieki ar somu kolēģiem  atjaunotajā purvā

No kreisās: T.Salantaus, H.Vasanders, A.Indriksons un T.Lindholms

G. Freimanes, M. Pakalnes un J. Nusbauma foto