Cenas tīreļa DAP uzraudzības grupa
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

 

Gundega Freimane, DAP Sugu un biotopu daļas vecākā referente
Vita Pūķe, Babītes pagasta padomes izpilddirektore
Ziedīte Lapiņa, Mārupes pagasta padomes pārstāve
Inese, Pivare, Olaines pagasta padomes teritoriālplānotāja
Vita Rudzīte, “Rīgas meža aģentūras” galvenā projektu vadības speciāliste
Auseklis Vītols, “Rīgas meža aģentūras” Tīreļu mežniecības mežzinis
Guntis Salaks, “Rīgas meža aģentūras” Olaines mežniecības mežziņa vietnieks
Guntis Vidiņš, Valsts meža dienesta Rīgas virsmežniecības inženieris vides aizsardzības jautājumos
Ilmārs Atte, Valsts vides dienesta Lielrīgas Reģionālās vides pārvaldes vecākais inspektors
Māra Pakalne, LIFE projekta “Purvu biotopu aizsardzības plāna īstenošana Latvijā” vadītāja
Brigita Kraule, a/s “Olaines kūdra” pārstāve
Edmunds Račinskis, Latvijas Ornitoloģijas biedrības pārstāvis

atpakaļ

 

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs