Purvu DAP uzraudzības sanāksmes
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Noslēdzies purvu dabas aizsardzības plānu izstrādes 1.etaps

Noslēdzies LIFE Purvu projekta četru dabas liegumu dabas aizsardzības plānu izstrādes 1.etaps: eksperti saskaņā ar plānoto darbu gaitu veikuši teritoriju apsekošanu, apkopota iepriekšējo gadu pētījumu un jaunāko datu informācija, uzsākti galvenie hidroloģiskie pētījumi grāvju nosusinošās ietekmes novēršanai uz purvu dzīvotnēm.

Noslēdzies purvu dabas aizsardzības plānu izstrādes 1.etaps

Noslēdzies LIFE Purvu projekta četru dabas liegumu dabas aizsardzības plānu izstrādes 1.etaps: eksperti saskaņā ar plānoto darbu gaitu veikuši teritoriju apsekošanu, apkopota iepriekšējo gadu pētījumu un jaunāko datu informācija, uzsākti galvenie hidroloģiskie pētījumi grāvju nosusinošās ietekmes novēršanai uz purvu dzīvotnēm.

                                       Uzraudzības grupu sanāksmju maratons

No 4.jūlija līdz 8.jūlijam notika dabas aizsardzības plānu izstrādes uzraudzības grupu pirmās sanāksmes –

Uzraudzības grupu sanāksmēs piedalījās projekta eksperti un sadarbības partneri, vietējo pašvaldību pārstāvji un mežu apsaimniekotāji, kā arī, protams, iedzīvotāji. Dabas aizsardzības plānu izstrādes vadītāji informēja par paveikto, iezīmējot galvenās problēmas un to iespējamos risinājumus veiksmīgai turpmākai šo teritoriju saglabāšanai un apsaimniekošanai.

Par uzraudzības grupu apspriežu galveno ieguvumu projekta vadītāja Māra Pakalne uzskata aizsākušos dialogu ar aizsargājamās teritorijās dzīvojošajiem privātajiem zemju īpašniekiem: “Mēs esam gandarīti par iespēju jau no paša plānu izstrādes sākuma veidot dialogu ar sabiedrību. Tas dod cerību, ka izdosies atrast saprātīgus kompromisus starp dabas aizsardzības un cilvēku privātajām interesēm dabas liegumos

Eksperti veikuši plānoto purva laipu un skatu torņa iezīmēšanu dabā Cenas tīrelī un Vasenieku purvā Stiklos. Tāpat turpināsies dzīvotņu ekspertu, botāniķu, ornitologu un citu speciālistu darbs, apzinot plāna četrās teritorijās sastopamās dabas vērtības. Turpināsies arī iesāktais darbs pie dokumentālās filmas par Latvijas purviem un purvu pētniekiem.

Nākamās uzraudzības grupas sēdes plānotas septembrī, kad tiks apspriesti konkrētie dabas aizsardzības plānos iekļaujamie pasākumi.

Ilze Salna