Ādažu poligona dabas aizsardzības plāns
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase
Projekta nosaukums Ādažu poligona dabas aizsardzības plāns
Projekta norises laiks 2001
Izpildītāji Latvijas Dabas fonds
Finansētāji ASV Vides aģentūra
Projekta norises vieta Ādažu poligons
Projekta vadītājs Māris Kreilis

Kontaktinformācija

telefons 7034894
Fax 7830291
e-pasts mk@lanet.lv
adrese Rīga, Kronvalda Bulvāris 4
LV-1010, Latvija

2001.gada maijā ar ASV Vides aģentūras atbalstu uzsākta Ādažu poligona (Nacionālo bruņoto spēku mācību bāzes) dabas aizsardzības plāna izstrādāšana. Šo projektu var uzskatīt par turpinājumu darbam, kas tika veikts 1999.gadā, apsekojot Ādažu poligona dabas vērtības. Dabas aizsardzības plāna izstrādāšanas gaitā tika noteikta papildus lauka pētījumu nepieciešamība. Tā rezultātā: 

  1. Izvērtētas virsāju un smiltāju ekosistēmas poligonā. Novērtēta degšanas loma un sabiedrību atjaunošanās degumos, kā arī reto augu sugu stāvoklis un atjaunošanās degušajos virsājos. Nodalītas pietiekami intensīvi izmantotas virsāju teritorijas, kas neaizaug un teritorijas, kurās jāretina koku un krūmu stāvs. Secināts, ka degšana sekmē virsāju atjaunošanos un nekaitē reto augu sugu izplatībai.
  2. Kartētas reto augu sugu atradnes.
  3. Izvērtētas meža ekosistēmas mazāk pētītajos poligona sektoros. Novērtēts meža biotopu struktūras dabiskums, militāro mācību ietekme uz meža biotopu struktūru.
  4. Izstrādāti priekšlikumi dabas vērtību apsaimniekošanas zonējumam 

Projekta gaitā tika konstatētas vairākas jaunas, īpaši aizsargājamo augu sugas, kas nebija konstatētas iepriekšējos pētījumos: mānīgā knīdija (Cnidium dubium), augstā vijolīte (Viola elatior), galvainais donis (Juncus capitatus), garkātu ģipsene (Gypsophila fastigiata). Konstatētas arī jaunas atradnes vairākām jau agrāk atrastām īpaši aizsargājamo augu sugām: tumšzilai drudzenei (Gentiana pneumonanthe), palu staipeknītim (Lycopodiella inundata), dižajai jāņeglītei (Pedicularis sceptrum-carolinum), skrajajam donim (Juncus squarrosus), iesirmai kāpsmildzenei (Corynephorus canescens), ārstniecības brūnvālītei (Sanquisorba officinalis), mazajai pūtelei (Filago minima) un smiltāju neļķei (Dianthus arenarius). Konstatēta arī ļoti reta augu suga - dižā kelērija (Koeleria grandis), kas veido sausu zālāju sabiedrību. Turklāt vēl tika detalizēti kartēti bioloģiskajai daudzveidībai nozīmīgi biotopi: slapji virsāji, smiltāju un kāpu pļavas, zilganās molīnijas (Molinia caerulea) pļavas, mitru smiltāju pioniersabiedrības, iekšzemes kāpas.

Projekta ietvaros 24.-25.septembrī Siguldā notika seminārs “Ādažu poligona dabas aizsardzības plāns”. Semināra galvenie mērķi bija aktuālākās informācijas apmaiņa ar poligona apsaimniekotājiem, militārā zonējuma un poligona attīstības plāna noskaidrošana un precizēšana, kā arī militārā personāla informēšana par dabas aizsardzības aktualitātēm Latvijā un konkrēti Ādažu poligonā. Seminārā uzstājās arī ASV vides un militārie speciālisti ar lekcijām par vides aizsardzības sistēmu ASV armijas bāzēs. Kopā seminārā piedalījas 21 dalībnieks.

Kā galvenās semināra laikā gūtās atziņas var minēt: 

  • ASV armijas bāzēs pastāvošā vides aizsardzības sistēma var kalpot par labu paraugu vispārēju vides aizsardzības jautājumu risināšanā, tomēr dabas aizsardzības pasākumi Ādažu poligonā ir daudz komplicētāki sakarā ar lielo sugu un biotopu daudzveidību,
  • Pozitīvi, ka Ādažu poligona DA plāns top vienlaikus ar poligona attīstības plānu, dodot iespēju integrēt dabas aizsardzības prasības un novērst iespējamās pretrunas,
  • Ādažu mācību bāzē ir izveidota speciāla teritorijas uzraudzības vienība, kuras darbā būtu nepieciešamas arī konkrētas instrukcijas, kas reglamentē dabas aizsardzības jautājumus.   

Ivars Kabucis

 Ar Ādažu poligona DA plānu varat iepazīties šeit.

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs