EEDP dabas aizsardzības plāna ieviešana
Jaunumi
Misija
Kā mūs atrast?
Struktūra
Vēsture
Gada pārskati
Dabas interešu aizstāvība
Iedzīvotāju un NVO līdzdalības celšana
Dabas aizsardzības plāni
DA plāna izstrāde dabas liegumam Sātiņu dīķi
DA plāna izstrāde dabas liegumam Ruņupes ieleja
DA plānu pasākumu efektivitātes novērtējums
COASTLAKE
Dviete
MARMONI
Zivjērglis
Baltijas grīšļu ķauķis
SNOWBAL
Hydroplan
FOR-REST
GRASSSERVICE
Lietuvas kartēšana
EKOenerģija
Bioloģiskās daudzv. monitoringa aktualizācija
Citi projekti
Sludinājumi
Fotogalerija
Saites
Publikācijas
Dabas skola Ķemeros
Zooloģijas muzejs
Dabas takas un torņi

 

liela izmēra apavi

Projekta Pase
Projekta nosaukums Engures ezera dabas parka dabas aizsardzības plāna ieviešana
Projekta norises laiks 2001 - 2004
Izpildītāji Latvijas Dabas fonds, Engures ezera dabas parka fonds
Finansētāji Eiropas Savienības LIFE-Nature programma, Latvijas Vides Aizsardzības fonds, Engures un Mērsraga pašvaldības
Projekta norises vieta Mērsraga, Engures, Ķūļciema, Zentenes pagasti
Projekta vadītājs Inga Račinska, Roberts Šiliņš

Kontaktinformācija

telefons 7830999
Fax 7830291
e-pasts inga@lanet.lv , eedp@navigators.lv
adrese Rīga, Raiņa bulv. 31
LV-1050, Latvija

 

Projekts balstās uz 1998. – 1999. gada SEPA (Zviedrijas vides aizsardzības aģentūra) un LDF (Latvijas Dabas fonds) kopīgā projekta izstrādāto dabas aizsardzības plānu Engures ezera dabas parkam. 2001. gadā, ar Eiropas Savienības LIFE-Nature, Latvijas Vides Aizsardzības fonda, vietējo pašvaldību un Wetlands International finansiālo atbalstu  tika iegūti līdzekļi dabas aizsardzības plānā paredzēto pasākumu īstenošanai un 2001. gada 1. oktobrī tika uzsākts projekts “Engures ezera dabas parka dabas aizsardzības plāna” ieviešana.

Projekta ietvaros no 2001. gada oktobra līdz 2004. gada septembrim, lai saglabātu un aizsargātu Engures ezera vērtības un veicinātu pagastu attīstību, tiks veikti sekojoši pasākumi:

  • Latvijas Dabas fonds un Engures fonds, sadarbībā ar vietējām pašvaldībām atjaunos Engures ezera piekrastes pļavas, izcērtot krūmus un kokus atsevišķās dabas aizsardzības plānā paredzētās vietās. Projekta rezultātā tiks atjaunoti un uzturēti 107 ha piekrastes pļavu. 2002. gadā jau uzsākti pļavu atjaunošanas darbi. 
  • Lai aizkavētu ezera aizaugšanu, un saglabātu atklāta ūdens platības ezerā, ar Engures fonda vajadzībām iegādātu niedru pļaujamo mašīnu, plānots nopļaut 330 ha niedru gadā. Agregāts tika pasūtīts Zviedrijā un jau jūnijā tas tiks nogādāts Engurē, kur veiksmīgi darbojas.
  • Uzturēs ūdensputniem piemērotus apstākļus galvenajās to ligzdošanas vietās—salās, regulāri tās pļaujot un noganot.
  • Engures ezera dabas parka fonds iegādāsies liellopus, kurus ganīs Engures ezera un jūras krastā esošajās un atjaunotajās pļavās. Projekta vajadzībām ir iegādātas 4 govis, kuri augustā tiks pārvietotas uz pirmo atjaunoto pļavu. Pateicoties Stichting Ark (Holande), ceļu uz Engures pļavām atraduši arī 5 Konik zirgi. Tie apdzīvo pļavu pie Engures ezera un naski ēd ne tikai zāli, bet arī niedres.
  • Lai nodrošinātu īpaši nozīmīgu meža nogabalu saglabāšanu un aizsardzību, no īpašniekiem ir plānots atpirkt 48 ha lielu meža platību, kurā būs aizliegta jebkāda saimnieciska darbība.
  • Projektam izstrādās mājas lapu, kas informēs lielāku sabiedrību daļu par Engures ezera dabas parka dabas vērtībām un par projekta norisi.
  • Uz dabas parka robežām un citās labi pieejamās vietās uzstādīs informācijas zīmes, skaidri norādot dabas parka robežas, atļautās un aizliegtās darbības dabas parkā,  kā arī nozīmīgākās dabas vērtības.
  • Projekta ietvaros ir plānots uzbūvēt vasaras lekciju zāli, divus putnu novērošanas torņus, uzņemt filmu par projektu un Engures ezeru, kā arī publicēt informācijas bukletus.

 Engures ezera dabas parka dabas aizsardzības plāns 

 Laikraksta "Engures ezera dabas parka ziņas" pirmais numurs Laikraksta "Engures ezera dabas parka ziņas" otrais numurs

 

 Projekta atskaite par laika periodu no 1.10.2001. līdz 31.08.2002.

Projekta atskaite par laika periodu no 1.09.2002. līdz 31.08.2003.

Projekta gala atskaite

 

Projekta fotogalerija

 

  Projekta interneta mājas lapa

 

 

Ziedo Latvijas dabai!

Vārds
E-pasts
Komentārs

 

Eiropas vides birojs